CO2-beleid Van Wijk Nieuwegein

Van Wijk Nieuwegein heeft zich eind 2014 gecertificeerd voor CO2-prestatieladder niveau 3 van SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen). Sinds 19 oktober 2016 zijn wij opgeklommen tot het hoogste niveau van de CO2-prestatieladder, namelijk niveau 5. De CO2-prestatieladder stimuleert bedrijven om een bijdrage te leveren aan het verminderen van CO2-uitstoot door praktische maatregelen te nemen, te werken aan vernieuwing en hun kennis te delen, zowel in het eigen bedrijf als in de keten. Om CO2 te kunnen reduceren zal je eerst inzicht in je eigen CO2-uitstoot moeten hebben. Hiervoor stelt Van Wijk Nieuwegein 2x per jaar haar CO2-footprint op, opgedeeld in het bedrijf zelf en de projecten. Een CO2-footprint is niets anders dan een maat voor de uitstoot van CO2 door het gebruik van fossiele brandstoffen in het verkeer, luchtvaart, transport, productie van elektriciteit, verwarming, etc.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de links aan de rechterzijde met CO2-documenten opgedeeld in de vier voorgeschreven invalshoeken.

CO2-documenten

Hieronder vindt u een overzicht van alle documenten met betrekking tot ons CO2– beleid. Heeft u vragen hierover? Mail ons dan gerust op co2@vanwijknieuwegein.nl.

Beleid

Milieubeleidsverklaring

Niveau 5 – 2018

CO2-Managementplan 2018 N5

CO2-Reductieplan 2018 N5

Niveau 5 – 2017

Communicatiebericht voortgang H1+H2-2017

Communicatiebericht voortgang H1-2017

CO2-Managementplan 2017 N5

CO2-Reductieplan 2017 N5

Niveau 5 – 2016

Communicatiebericht voortgang H1+H2-2016

Communicatiebericht voortgang H1-2016

CO2-Managementplan 2016 N5

CO2-Reductieplan 2016 N5

Ketenanalyses

Asfalt

Diesel

Invalshoek A: inzicht

Van Wijk Nieuwegein heeft haar energiedata (gas, brandstof en elektriciteit) verzameld en omgerekend naar CO2-emissies.

CO2-Rapportage / Emissie inventaris 2014

CO2-Rapportage / Emissie inventaris 2015

Invalshoek B: Reductie

Van Wijk Nieuwegein heeft haar doelstellingen kwantitatief voor het bedrijf en haar projecten opgesteld.

Energie management actieplan 2015

Energie management actieplan 2016

Invalshoek C: Communicatie

Van Wijk Nieuwegein communiceert structureel publiekelijk (intern/extern) over de CO2-footprint en haar reductiedoelstellingen.

Communicatieplan Van Wijk Nieuwegein 2015

Communicatieplan Van Wijk Nieuwegein 2016

Invalshoek D: Participatie

Van Wijk Nieuwegein neemt actief deel aan initiatieven op het gebied van CO2-reductie en draagt deze publiekelijk uit.

Initiatieven 2015

Initiatieven 2016

Meer informatie?

Voor meer informatie omtrent de CO2-prestatieladder verwijzen wij naar de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). U kunt hiervoor gebruik maken door op logo van de CO2-prestatieladder te klikken.

Contact