Let op! Uw browser is verouderd, dit kan negatief effect hebben op de gebruikerservaring. Download Chrome
X

Herinrichting Oude Arnhemseweg Midden e.o. in Zeist

project
08-mrt.-2022

In bouwteam met Gemeente Zeist en Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek vervangen we het bestaande riool voor een IT-riool en we werken aan verbetering van de verkeersdoorstroming en -veiligheid van de Oude Arnhemseweg en verschillende aangrenzende straten. Ook gaan we samen met bewoners aan de slag om huis en tuin te verduurzamen en de Dichterswijk in Zeist toekomstbestendig te maken!

Werkzaamheden in Zeist

De weg er naartoe

Samen met Dusseldorp ISM en Kevlar hebben we een sterk plan neergezet en ieders inzet is beloond met een mooi, winnend resultaat! Tijdens de Samenwerking Start Up in mei 2021 heeft het bouwteam elkaar (beter) leren kennen en zijn de eerste werkafspraken gemaakt. We zeggen bewust ‘beter’, want door het unieke aanbestedingstraject van (bouw)Team Value zijn dialoog en samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer eigenlijk al tijdens de tender gestart. Nu hebben we de termen opdrachtgever/opdrachtnemer losgelaten en werken we als één team nauw met elkaar samen voor een mooi resultaat.

Wat (gaan) we doen

De werkzaamheden worden in meerdere fases uitgevoerd. Een fase is opgedeeld in werkvakken en gedurende een fase schuift het werkvak elke keer - ‘als een treintje’ - een stukje op in de straat. Door het werkgebied niet de hele fase volledig af te sluiten verkorten we de periode dat u niet op eigen terrein kunt parkeren. Onze werkzaamheden zijn in oktober 2021 gestart op het diepste punt van de riolering, de Sanatoriumlaan, en inmiddels werken we op de P.C. Hooftlaan. Hierna volgen nog de Roemer Visscherlaan, een deel van de Prof. Sproncklaan, het middelste deel van de Oude Arnhemseweg (Schermerslaan tot Schaerweijdelaan), de Da Costalaan en het zuidelijke stuk van De Genestetlaan.

Dit gaan we doen:

  • Riolering vervangen voor een IT-riool.

  • Huisaansluitingen vervangen.

  • De verharding herinrichten en vervangen van rijweg, voetpaden en parkeerplaatsen.

  • Kruispunten veiliger maken:

Oude Arnhemseweg- Burg. Patijnlaan - Jacob Catslaan

Oude Arnhemseweg - Sanatoriumlaan - Schermerslaan

  • Groen terugbrengen en waar mogelijk (samen met bewoners) uitbreiden.

  • Faciliteren van particuliere verduurzaming, zoals ontstenen van de tuin of het afkoppelen van het regenwater (met regenton of afwatering in de tuin).


Werkzaamheden in Zeist

Toekomstbestendig Zeist

Gemeente Zeist wilt de buitenruimte in de Dichterswijk toekomstbestendig maken. Hun afkoppelbeleid en groenvisie spelen hierop in. Met een goed bezochte duurzaamheidsmarkt in de Sionskerk hebben al ruim honderd bewoners zich aangemeld voor een of meerdere duurzaamheidsmogelijkheden.

Van Wijk Nieuwegein en Dusseldorp ISM hebben in de aanbesteding het beste plan geschreven, waarbij ook het gebied van duurzaamheid het maximaal haalbare is meegenomen. Hierbij moet je denken aan de inzet van zoveel mogelijk elektrisch materieel om uitstoot en geluidsoverlast in de straat te minimaliseren en het aanbieden van verschillende opties voor energietransitie bij particulieren, zoals zonnepanelen, warmtepompen, ontstenen en groene daken. Door af te koppelen wordt regenwater opgenomen in de ondergrond, in plaats van dat het direct in het riool terechtkomt. Groen in de straten houdt het water in de ondergrond zoveel mogelijk vast en zorgt bovendien voor minder hittestress. In samenwerking met de gemeente faciliteren we collectieve inkoop voor verduurzamende maatregelen.

Sanatoriumlaan Zeist
pijltje-klein-roze-downCreated with Sketch.