Sloopwerk en sanering

Het milieu neemt een steeds belangrijkere rol in binnen onze maatschappij. Werkzaamheden in verontreinigde grond en grondwater mogen alleen worden uitgevoerd door bedrijven die KWALIBO-erkend zijn, wat staat voor kwaliteitsborging in het bodembeheer.

Van Wijk Nieuwegein biedt een compleet dienstenpakket aan voor milieutechnische werken. De bescherming van mens, omgeving en milieu staat daarbij voorop. Niet voor niets zijn wij gecertificeerd conform de BRL SIKB7000 met protocol 7001 en 7003 en zijn wij KWALIBO erkend.

Voor de uitvoering van sloop- en saneringswerkzaamheden beschikken wij over alle benodigde materieel, zoals machines met overdrukunits, saneringsunits en meetapparatuur.

Naast sloopwerk en sanering, zijn wij ook specialist in civieltechnische werken, beton- en waterbouwkundige werken en in groenvoorziening. Van Wijk Nieuwegein: veelzijdige werken, grondig in aanpak.

Sloopwerk & sanering diensten