Op 1 mei 1969 (de Dag van de Arbeid) is Chris Van Wijk begonnen met eenmansbedrijf Van Wijk. Vanuit zijn ouderlijk huis aan de Nedereindseweg in Jutphaas (tegenwoordig Nieuwegein) werkte hij voornamelijk voor bouw- en wegenbouwaannemers, boeren en particulieren. Begin jaren tachtig breidde het machinepark zich uit tot ongeveer 25 machines en werktuigen. In 1983 werd een groenbedrijf met personeel overgenomen. In deze tijd ging het slecht met de Nederlandse economie, veel bedrijven kwamen hierdoor in de problemen. Voor Van Wijk een reden om zelf als hoofdaannemer op te treden. Het bedrijf bestond inmiddels uit circa 35 man personeel. In 1986 stond het bedrijf op zijn grondvesten te schudden. Toen werd het eerste werk van meer dan één miljoen gulden aangenomen aan de Graaf Huibertlaan in Everdingen.

In de loop der jaren werden door een gemotiveerde groep medewerkers diverse werken in hoofdaanneming uitgevoerd, zoals reconstructies, dijkverzwaringen, grondwerken en bestratings- en asfaltwerken. Het machinepark werd steeds uitgebreider en professioneler.

Vanaf begin jaren negentig kwamen de VINEX-uitbreidingswijken in uitvoering. Denk hierbij aan Zenderpark (IJsselstein) en Houten-Zuid. Eind jaren negentig werd Leidsche Rijn aangenomen. In drie jaar tijd maakte het bedrijf hierdoor een groei van 80 medewerkers naar ongeveer 160 medewerkers. Dit vergde een enorme inspanning van medewerkers en organisatie.

Eind jaren negentig werd Heeren Combinatie overgenomen. Hiermee werd veel kennis en kunde over groenvoorziening binnengehaald. In 2000 werd Aannemersbedrijf Hussen overgenomen. Hiermee werden onze betonbouwactiviteiten uitgebreid. Ook werd in die jaren Bronbemaling Schijf overgenomen. Bij elkaar kunnen wij met deze bedrijven een breed pakket diensten bieden aan onze opdrachtgevers.

Een gevleugelde uitspraak binnen ons bedrijf is: ”Het komt goed”. Dit betekent dat wij geen lakse houding hebben. Wij streven ernaar om onze werken binnen tijd, budget en met goede kwaliteit te realiseren. Wij laten u graag met deze mentaliteit kennis maken. We zijn niet voor niets begonnen op de Dag van de Arbeid.

Na 49 jaar is april 2018 het bedrijf verkocht aan ReintenInfra BV. Chris van Wijk heeft met zorg gezocht naar de partij die zorgt dat de kernwaarden binnen bedrijf geborgd worden, maar ook naar de partij die Van Wijk toekomstbestendig maakt.

Meer over Van Wijk