Project de Vredenburgknoop
14 april 2017
Autoviaduct Rijnvliet
14 april 2017
Show all

Civieltechnisch onderhoud betonwerk en metselwerk gemeente Utrecht

Voor de gemeente Utrecht voert Van Wijk Nieuwegein (VWN) zowel het civieltechnisch onderhoud voor betonherstel als voor metselwerk uit. Het werken in de monumentale binnenstad van Utrecht vergt een aangepaste werkwijze, zo wordt een significant gedeelte van ons personeel en modern materiaal over water verplaatst.

Naast het herstellen van schades kijkt VWN altijd verder dan de eerste vraag. Kan de constructie niet worden verbeterd/aangepast, zodat deze in de toekomst minder onderhoud vergt? Zo komt VWN in samenspraak met de opdrachtgever tot passende en duurzame oplossingen.

Betonherstel

Van herstel van dekkingsschades en aanrijdschades, tot het compleet renoveren van monumentale bruggen, alles pakt VWN planmatig aan. Onze werkzaamheden starten met een inspectieronde, waarin alle schades worden opgenomen en oorzaken worden vastgesteld. Daarna stellen wij een herstelplan op, waarvoor nader onderzoek wordt verricht, zoals boorkernen maken en onderzoeken, een eventuele herberekening van de constructie, etc. Hierbij stemt VWN met de opdrachtgever af hoe er omgegaan wordt met de omgevingsfactoren, en in welke mate VWN de opdrachtgever kan ontzorgen.

Metselwerk- en natuursteen herstel

Evenals bij betonreparaties, zijn de reparaties voor metselwerk zeer divers. Van het vervangen van voegwerk, tot het inboeten van metselwerk in de monumentale bruggen op de Oude Gracht. Natuursteenschades aan monumentale bouwwerken en/of leuningen herstelt VWN eveneens. Ieder stuk werk vraagt hierbij zijn eigen specialisme en aandacht. Voor dit alles heeft VWN de geschikte mensen in dienst, de juiste betrokken partners en leveranciers waarmee we samenwerkingsverbanden zijn aangegaan.