Maaibestek Gemeente Utrecht
14 april 2017
Civieltechnisch onderhoud betonwerk en metselwerk gemeente Utrecht
14 april 2017
Show all

Project de Vredenburgknoop

Vijf bruggen op een relatief klein oppervlak, de Vredenburgknoop is verre van een alledaags project. Op het punt waar de Leidsche Rijn en de Catharijnesingel straks samenkomen is een nieuw stelsel van bruggen gebouwd: de Vredenburgknoop. De vijf bruggen gaan veiligheid en doorstroming verbeteren door verkeersstromen van voetgangers, fietsers, bussen en auto’s te scheiden. Van Wijk Nieuwegein (VWN) is met succes de uitdaging aangegaan om deze technische puzzel voor twee van deze bruggen op te lossen.

Terwijl onafgebroken voetgangers, fietsers, bussen en auto’s voorbij razen in Utrecht centrum overzag het uitvoeringsteam het werk op kwaliteit, duurzaamheid en omgevingsmanagement. Bij een infrastructureel knooppunt waar dagelijks o.a. 22.000 fietsers en 2.500 bussen passeren is omgevingsmanagement cruciaal. Het verkeer dient minimale hinder te ondervinden en alle kantoren/gebouwen moeten gewoon bereikbaar blijven. Daarnaast moeten de omleidingen inzichtelijk zijn en makkelijk in gebruik. Vanuit VWN werkten we hierbij o.a. nauw samen met de gemeente Utrecht (Projectorganisatie Stationsgebied) om dit alles zo veilig, duurzaam en spoedig mogelijk te realiseren.

Een complex project zal altijd zijn veranderingen kennen. VWN is met verschillende stakeholders in gesprek gegaan en is er gezamenlijk gekeken naar de meest optimale oplossing. Samenwerking stond hoog in het vaandel bij dit project. Door materiaalgebruik, omgevingsmanagement en communicatie te integreren van ontwerp tot uitvoering is dit project succesvol afgerond voor alle betrokkenen.