Bestratingsonderhoud gemeente Utrecht
14 april 2017
Show all

VECHTDIJK UTRECHT

Ter hoogte van ark nummer 300 ligt een smalle gemetselde brug uit de jaren 40, die na een dienstbaar leven toe is aan vervanging. De gemeente Utrecht, in samenspraak met het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, heeft besloten de brug te vervangen door een duiker en een stuw. Hierdoor kunnen ook het gemaal en de naast gelegen dam verwijderd worden. Waar door er een betere doorstroming van het water rondom het Vechtzoompark ontstaat. Na deze werkzaamheden moet de ondergrond ‘zetten’ waardoor er een tijdelijke verharding van klinkers toegepast word. Vervolgens wordt, ten behoeve van de waterhuishouding, de Vechtdijk ter hoogte van Ark 300 geasfalteerd, zodat het in de nieuwe situatie strak aansluit op het bestaande Zandpad. Dit komt ten goede aan de uitstraling van de gehele Vechtdijk.

WANNEER GEBEURT HET? De werkzaamheden, het vervangen van de brug en het verwijderen van het gemaal en de dam, beginnen op maandag 2 juli en zijn op vrijdag 27 juli gereed. De planning is weersafhankelijk, mocht de weersomstandigheden vertraging veroorzaken, dan laten wij u dit uiteraard weten. Het asfalteren zal na het ‘zetten’ van de ondergrond plaats vinden in het derde / of vierde kwartaal van 2018.

UW BEREIKBAARHEID Werken in en aan de openbare ruimte brengt vrijwel altijd ongemak met zich mee, hier zijn wij ons van bewust en dit proberen wij zoveel als mogelijk te beperken door duidelijke communicatie. Tijdens de uitvoeringsfase zal de Vechtdijk ter hoogte van ark nummer 300 gesloten zijn voor alle verkeer. Fietsers en voetgangers worden omgeleid via het Vechtzoompark (Belo Horizontedreef / Rio de Janeirodreef). Gemotoriseerd verkeer dient (net als in het verleden) te keren. De keerlus bij het zandpad is onbereikbaar tijdens de uitvoeringsfase. Alle arken zijn en blijven bereikbaar te voet. Uiteraard wordt er aan UW VEILIGHEID gedacht door omleidingen, waarschuwingen en afzettingen te plaatsen. Neemt u deze in acht, betreding van het werkterrein  achter de afzetting is voor uw eigen risico.

PARKEREN TIJDENS DE WERKZAAMHEDEN Tijdens de werkzaamheden aan de Vechtdijk worden een tweetal parkeerplaatsen tegen over ark nummer 300 tijdelijk verwijderd. De parkeerplaatsen aan de zijde van de arken van de huis nummer 300 / 302 / 304 zijn in mindere mate tot niet bereikbaar.

AFVALINZAMELING Het afval wordt ingezameld conform de normale planning. Uw container plaats u op de reguliere plek of net buiten ons werk terrein / afzetting. Mocht dit erg lastig voor u zijn, dan zet u uw container de avond voor de inzameling aan het einde van uw inrit / poort klaar. Wij brengen uw container naar de daarvoor bestemde plek en zetten deze na lediging weer op uw inrit / bij uw poort.

CONTACT MET DE AANNEMER U kunt de uitvoerder van Van Wijk Nieuwegein persoonlijk benaderen voor uw vragen. De uitvoerder is Arjan de Jong, Tel. 06-54220087 Email adejong@vanwijknieuwegein.nl