Let op! Uw browser is verouderd, dit kan negatief effect hebben op de gebruikerservaring. Download Chrome
X

Hoe wij CO2 beperken

Sinds 2016 zijn wij in het bezit van CO2-prestatieladder Niveau 5 van SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen), het hoogste niveau. Hiermee tonen wij aan dat wij duurzaam werken binnen ons bedrijf én in de keten. Wij onderbouwen dit door 2x per jaar onze bedrijfsbrede CO2-footprint op te maken, verdeeld over bedrijven en projecten. Een CO2-footprint is de maat voor de uitstoot van CO2 door het gebruik van bijvoorbeeld fossiele brandstoffen in het verkeer, luchtvaart, transport, productie van elektriciteit en verwarming. Hieronder vindt u een overzicht van alle documenten met betrekking tot ons CO2– beleid. Heeft u vragen hierover? Mail ons dan gerust op CO2@vanwijknieuwegein.nl.

CO2 beleid

Beleid

Niveau 5 – 2020

Niveau 5 – 2019

Niveau 5 – 2018

Niveau 5 – 2017

Niveau 5 – 2016

Ketenanalyses

Invalshoek A: inzicht
Van Wijk Nieuwegein heeft haar energiedata (gas, brandstof en elektriciteit) verzameld en omgerekend naar CO2-emissies.

Invalshoek B: Reductie
Van Wijk Nieuwegein heeft haar kwantitatieve doelstellingen voor het bedrijf en haar projecten opgesteld.

Invalshoek C: Communicatie
Van Wijk Nieuwegein communiceert structureel publiekelijk (intern/extern) over de CO2-footprint en haar reductiedoelstellingen.

Invalshoek D: Participatie

Van Wijk Nieuwegein neemt actief deel aan initiatieven op het gebied van CO2-reductie en draagt deze publiekelijk uit.

pijltje-klein-roze-downCreated with Sketch.