Let op! Uw browser is verouderd, dit kan negatief effect hebben op de gebruikerservaring. Download Chrome
X

Ontmoet onze ecologisch medewerker Ingrid

nieuws
14-jul.-2023

Bij De GroensteZaak zijn we trots op onze medewerkers. Stuk voor stuk zijn zij de specialisten die de openbare ruimte tot een groene en prettig leefbare omgeving maken. Het goed uitvoeren van Flora- & Fauna-inventarisaties wordt voor veel publieke opdrachtgevers steeds belangrijker om de lokale biodiversiteit te versterken. Voor De GroensteZaak is het Ingrid, onze ecologisch medewerker, die hiervoor zorg draagt. Met name in Gemeente Nieuwegein is zij welbekend. Hier voeren wij het groenonderhoud uit in Nieuwegein zuid en oost en in de gehele gemeente maaien we ruw gras en watergangen. Ingrid stelt zich graag aan je voor om haar bijzondere werk toe te lichten!

Ecologisch medewerker Ingrid

“Mijn naam is Ingrid, ik ben 44 jaar oud en werk sinds mei 2020 bij Van Wijk Groenvoorziening, wat vanaf komend jaar verder gaat als De GroensteZaak. Ik heb altijd al interesse gehad in de natuur en dieren. Als kind wilde ik graag boswachter worden of mijn eigen manege runnen. Mijn passie en werk kwamen uiteindelijk samen toen ik een paar keer met mijn man André meeging naar zijn werk. André is maaimachinist bij De GroensteZaak. Die ervaring heeft geleid tot een mooie kans om zelf als medewerker groen aan de slag te gaan. Met de tijd kon ik doorgroeien tot ecologisch medewerker; een baan waar ik echt een sterke passie voor heb!”

In 2021 heeft Ingrid haar certificering voor Wet Natuurbescherming niveau 2 behaald. Hiermee is zij bevoegd om Flora- & Fauna-inventarisaties uit te voeren. Dit certificaat zorgt ervoor dat wij als aannemer aan onze wettelijke zorgplicht voor flora en fauna conform de Wet Natuurbescherming kunnen voldoen. De ambitie en inzet van Ingrid leidt haar nu naar de volgende stap:

“Ik ben vastberaden om mij volledig in te zetten en samen met mijn collega's onze werkzaamheden op een verantwoorde manier uit te voeren. Het is van belang dat we zorg dragen voor de schaarse natuur die we hebben en deze koesteren. In september ga ik daarom met de opleiding Ecologisch Adviseur beginnen. Hiermee krijg ik de mogelijkheid om mijn kennis over Flora & Fauna verder te ontwikkelen en me te specialiseren binnen dit vakgebied. Op dit moment ben ik nog op zoek naar het exacte gebied waarin ik me wil specialiseren, maar mijn passie ligt zeker bij bermen en alles wat daarmee samenhangt.”

“Ik hoop dat mijn enthousiasme voor de natuur meer mensen kan inspireren. Ikzelf wordt geïnspireerd door Albert Einstein, die zei: “Kijk diep in de natuur en dan zul je alles beter begrijpen.”

Interview ecologisch medewerker Ingrid

Het uitvoeren van Flora- & Fauna-inventarisaties is gericht op naleving van de Wet Natuurbescherming. De ecologisch medewerker stelt hiertoe een ecologisch werkprotocol op, waarin alle nodige beschermingsmaatregelen zijn opgenomen. Daarnaast besteedt een ecologisch medewerker veel tijd aan de uitvoering buiten, om erop toe te zien dat we geen activiteiten uitvoeren die mogelijk schadelijk zijn voor beschermde soorten of verstoring van broedende vogels veroorzaken. Om ecologische bevindingen vast te leggen, maken we gebruik van ArcGIS. ArcGIS is een Geografisch Informatie Systeem waarin alle deelopdrachten zijn opgenomen. Hierdoor werken werkvoorbereiding, uitvoering en projectleiding gestroomlijnd met elkaar samen en bovendien geeft het de opdrachtgever transparant inzicht in de status van ons werk. Een belangrijk voordeel van het werken met ArcGIS is dat ecologische bevindingen digitaal zichtbaar zijn voor onze maaimachinisten:

“Vanuit de cabine is een fysieke afzetting, bijvoorbeeld van een nest in hoog gras, niet altijd even goed zichtbaar. Dit geeft risico op schade aan het nest en dat willen we juist voorkomen. Door waarnemingen (ook) digitaal vast te leggen, ziet de maaimachinist op zijn tablet wat ik heb waargenomen en kan hij er omheen werken.”

Buiten het groeiseizoen en naast het inventarisatiewerk voert Ingrid ook diverse groenwerkzaamheden zoals bosmaaien, snoeien en plantwerkzaamheden uit. Haar directe aanspreekpunt is onze uitvoerder Niels Hoeke. Met hem bespreekt zij haar bevindingen, hoe zij haar werkzaamheden rapporteert en eventuele uitdagingen die ze tegenkomt. Daarnaast onderhoudt zij regelmatig contact met het uitvoerend personeel, zoals maaimachinisten en groenmedewerkers. Bij Gemeente Nieuwegein, waarmee wij in bouwteam nauw samenwerken, is bovendien stadsecoloog Friso Ockhuizen werkzaam. Bij hem kan Ingrid ook altijd terecht met haar bevindingen en eventuele vragen:

“Samen met mijn collega's onderhoud ik de openbare ruimte van Nieuwegein en heb ik veel contact met de gemeente. De samenwerking met de gemeente Nieuwegein verloopt sinds januari 2023 in een bouwteam, waardoor we gezamenlijk werken aan het verbeteren van de openbare ruimte. Daarbij streven we hetzelfde doel na: een groen, toekomstbestendig en biodivers Nieuwegein. En ik kan met trots zeggen dat we al diverse positieve resultaten hebben behaald op het gebied van biodiversiteit!

Zo is het me dit jaar opgevallen dat de Kleine Karekiet langzaam zijn leefgebied uitbreidt. Voorheen was deze vogelsoort voornamelijk te vinden aan de buitenranden van de gemeente, maar dit jaar heeft hij ook zijn plek gevonden in de wijken. Ook zijn de bermen door te verschralen rijker aan bloemen en kruiden. Ik ben nu voor het 3e maaiseizoen werkzaam in de gemeente en heb ontdekt dat Nieuwegein rijker is aan orchideeën dan we dachten! In Hoogzandveld is de Brede Wespenorchis echt met een opmars bezig. De zeldzame Bijenorchis is nu ook op meerdere plekken gevonden, dankzij de proef ‘Anders Maaien’. Er zitten dus nog verschillende bijzondere soorten verborgen onder de grond.”

Hoewel er veel goede ontwikkelingen zijn, baart de huidige status van Flora & Fauna ons allen wel zorgen en dan met name de afname van het aantal insecten:

“Waar ik andere jaren heerlijk tussen de hommels en vlinders liep, was het dit jaar uitzonderlijk stil. Opvallend was wel dat er op de locaties van de proef ‘Anders Maaien’ plekken ontstonden waar insecten zich verzamelden. Deze plekken waren nog prachtig groen en kruidenrijk met lage vegetatie, zoals klaversoorten, boterbloem, hondsdraf en madeliefjes. Bovendien hebben we snoeiwerkzaamheden uitgevoerd in een park en daar het overwoekerde gebied opgeruimd. Daar zie ik duidelijke veranderingen in de vegetatie ontstaan en een grote opkomst van de orchideeënsoort Brede Wespenorchis.”

Wij zijn blij met Ingrid en het werk dat zij doet. Hierdoor kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van onze opdrachtgevers om de natuur in hun gemeente te versterken. Ingrid haalt veel trots uit haar werk en straalt dit ook uit:

“Samen met de gemeente streven wij ernaar om van Nieuwegein een aangename en groene leefomgeving te maken voor iedereen. Helaas ontvangen we soms ook negatieve reacties van mensen, die niet begrijpen waarom bepaalde maatregelen nodig zijn. Het is voor mij belangrijk dat bewoners begrijpen dat we te maken hebben met uiteenlopende wensen en dat we niet altijd iedereen volledig tevreden kunnen stellen. Ik ben daarom ook voorstander van de campagne van Sire, #doeslief. Laten we proberen om negatieve woorden en meningen om te vormen tot goede ideeën, constructieve vragen of actieve deelname. Zo helpen we elkaar bij het bereiken van een gemeenschappelijk doel: natuurherstel en versterking van de biodiversiteit!”

pijltje-klein-roze-downCreated with Sketch.