Bestratingsonderhoud gemeente Utrecht
14 april 2017
Project de Vredenburgknoop
14 april 2017
Show all

Maaibestek Gemeente Utrecht

Al jaren verzorgt Van Wijk Groen, in samenwerking met een collega bedrijf, het onderhoud van gazons, bermen en watergangen voor de Gemeente Utrecht. Sinds 2015 ligt hier ook een EMVI-plan aan ten grondslag. Van Wijk Groen heeft dan ook extra aandacht voor elementen als duurzaamheid en stakeholdermanagement.

52 weken per jaar draagt Van Wijk Groen er zorg voor dat de velden er ruimschoots binnen zichtnormen bijliggen. Om de opdrachtgever een transparant beeld te geven van het proces zijn er gps-systemen aanwezig op de maaimachines die een real-time beeld geven van het onderhoudsproces. Op deze wijze wordt naast de gecreëerde transparantie ook een vergroot inzicht gegeven in de snelheid van het onderhoud en in het verbruik van de machines. Dit zijn belangrijke elementen voor het opstellen van een realistische planning en het vaststellen en het reduceren van onze CO2-footprint.